位置:主页 > Khuyến mãi >

Khuyến mãi

cá cược thể thao châu á计划lai suat ngan hang agribank thang 10 2022

信息来源: 发布时间:2024-04-15 19:22:24 【字体: 视力保护色:

**Lai Suất Ngân Hàng Agribank Tháng 10 Năm 2022**

**Phần Mở Đầu**

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam. Với mạng lưới rộng khắp cả nước, Agribank cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính, bao gồm cả tiền gửi và cho vay. Lai suất tiền gửi và cho vay của Agribank thay đổi theo từng thời kỳ, tùy thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

**I. Lai Suất Tiền Gửi Agribank**

Agribank hiện đang áp dụng các mức lai suất tiền gửi sau đây, có hiệu lực từ ngày 01/10/2022:

**1. Tiền Gửi Không Kỳ Hạn**

* VND: 0,1%/năm

**2. Tiền Gửi Có Kỳ Hạn**

| Kỳ Hạn | VND |

|---|---|

| 1 tháng | 0,5%/năm |

| 3 tháng | 1,0%/năm |

| 6 tháng | 1,8%/năm |

| 12 tháng | 2,5%/năm |

| 18 tháng | 3,0%/năm |

| 24 tháng | 3,2%/năm |

**II. Lai Suất Cho Vay Agribank**

Agribank cũng cung cấp các gói cho vay với mức lai suất đa dạng, tùy thuộc vào mục đích vay và hình thức cho vay. Dưới đây là một số loại cho vay phổ biến của Agribank cùng mức lai suất tương ứng:

**1. Cho Vay Doanh Nghiệp**

* Cho vay vốn lưu động: 6,5% - 7,5%/năm

* Cho vay đầu tư: 7,0% - 8,0%/năm

**2. Cho Vay Cá Nhân**

* Cho vay tiêu dùng: 9,0% - 12,0%/năm

* Cho vay mua nhà: 8,0% - 9,5%/năm

* Cho vay mua xe: 7,5% - 9,0%/năm

**Lưu ý:** Lai suất cho vay có thể thay đổi tùy thuộc vào từng khách hàng, mục đích vay và thời điểm vay.

**III. Tổng Hợp Biểu Lai Suất Agribank Tháng 10/2022**

| Loại Giao Dịch | VND |

|---|---|

lai suat ngan hang agribank thang 10 2022

| Tiền Gửi Không Kỳ Hạn | 0,1%/năm |

| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 1 tháng | 0,5%/năm |

| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 3 tháng | 1,0%/năm |

| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 6 tháng | 1,8%/năm |

| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 12 tháng | 2,5%/năm |

| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 18 tháng | 3,0%/năm |

| Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 24 tháng | 3,2%/năm |

| Cho Vay Doanh Nghiệp (Vốn Lưu Động) | 6,5% - 7,5%/năm |

| Cho Vay Doanh Nghiệp (Đầu Tư) | 7,0% - 8,0%/năm |

| Cho Vay Tiêu Dùng Cá Nhân | 9,0% - 12,0%/năm |

| Cho Vay Mua Nhà | 8,0% - 9,5%/năm |

| Cho Vay Mua Xe | 7,5% - 9,0%/năm |

**Kết Luận**

Lai suất Agribank là một yếu tố quan trọng đối với cả người gửi tiền và người đi vay. Người gửi tiền có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách chọn kỳ hạn tiền gửi phù hợp với nhu cầu của họ. Trong khi đó, người đi vay nên so sánh các lựa chọn cho vay của Agribank với các ngân hàng khác để tìm được gói vay phù hợp nhất với khả năng tài chính của mình.

分享到: