位置:主页 > Cộng sự >

Cộng sự

lai suat ngan hang sacombank thang 10 2022

信息来源: 发布时间:2024-04-15 19:22:32 【字体: 视力保护色:

## Lãi Suất Ngân Hàng Sacombank Tháng 10 Năm 2022: Cập Nhật Mới Nhất

### Mở Đầu

Tháng 10 năm 2022 đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong thị trường lãi suất ngân hàng, với Sacombank đưa ra những điều chỉnh đáng chú ý. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin toàn diện về lãi suất Sacombank tháng 10 năm 2022, bao gồm các khoản tiền gửi, cho vay và các sản phẩm tài chính khác.

### Tiền Gửi

#### Tiền Gửi Tiết Kiệm

| Kỳ hạn | Lãi suất (%) |

|---|---|

| 1 tháng | 0,50 - 0,80 |

| 3 tháng | 0,70 - 1,00 |

| 6 tháng | 1,20 - 1,50 |

| 12 tháng | 1,70 - 2,20 |

#### Tiền Gửi Kỳ Hạn

| Kỳ hạn | Lãi suất (%) |

|---|---|

| 3 tháng | 1,00 - 1,30 |

| 6 tháng | 1,20 - 1,50 |

| 12 tháng | 1,40 - 1,80 |

| 24 tháng | 1,70 - 2,20 |

### Cho Vay

#### Cho Vay Cần Thận Trọng

| Kỳ hạn | Lãi suất (%) |

|---|---|

| < 6 tháng | 6,00 - 8,00 |

| 6 tháng - 1 năm | 6,50 - 8,50 |

| 1 năm trở lên | 7,00 - 9,00 |

#### Cho Vay Doanh Nghiệp

| Kỳ hạn | Lãi suất (%) |

|---|---|

| < 1 năm | 7,00 - 9,00 |

| 1 năm trở lên | 7,50 - 9,50 |

### Các Sản Phẩm Tài Chính Khác

#### Thẻ Tín Dụng

| Loại thẻ | Lãi suất (%) |

|---|---|

| Thẻ tín dụng thường | 18,00 - 24,00 |

| Thẻ tín dụng vàng | 15,00 - 22,00 |

| Thẻ tín dụng bạch kim | 12,00 - 18,00 |

#### Bảo Hiểm

| Loại bảo hiểm | Lãi suất (%) |

|---|---|

lai suat ngan hang sacombank thang 10 2022

| Bảo hiểm nhân thọ | 0,50 - 2,00 |

| Bảo hiểm sức khỏe | 0,30 - 1,50 |

| Bảo hiểm tài sản | 0,20 - 1,00 |

### Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lãi Suất

Lãi suất Sacombank được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

lai suat ngan hang sacombank thang 10 2022

* Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

* Tình hình kinh tế vĩ mô

* Cung cầu trên thị trường tiền tệ

* Rủi ro tín dụng của khách hàng

### Kết Luận

Biểu lãi suất Sacombank tháng 10 năm 2022 cung cấp cho khách hàng một loạt các lựa chọn đầu tư và vay tiền hấp dẫn. Với một loạt các kỳ hạn và lãi suất cạnh tranh, Sacombank đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Khi ra quyết định tài chính, điều quan trọng là phải cân nhắc kỹ các lựa chọn của bạn và tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính nếu cần.

分享到: